Etusivu / Terveyspalvelut / Terapiapalvelut

Terapiapalvelut

Dextran terapiapalveluihin kuuluvat perheterapia, parisuhdeterapia, psykologin vastaanotto ja psykoterapia. Dextra tarjoaa terapiapalveluita lisäksi ravitsemiusterapian sekä seksuaaliterapia osalta.

8 palvelua
Parisuhdeterapia

Parisuhdeterapiassa käsitellään parisuhteen ongelmia. Aiheina voivat olla esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus, erouhka ja avioero, läheisen sairaus tai menetys.

Perheterapia

Perheterapiassa käsitellään erilaisia perheen pulmia. Yleisiä syitä hakeutua perheterapiaan ovat mm. muutokset elämäntilanteessa, lasten syntymä ja kasvattaminen, vanhemmuus, vanhempien keskinäinen suhde tai suhde isovanhempiin. Mukana voi olla yksi tai useampi perheenjäsen tai koko perhe.

Psykologia

Psykologi on ihmisen käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija. Psykologi keskustelee, neuvoo, tukee ja auttaa elämän erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa. Hän suunnittelee ja ohjaa mielenterveysongelmien hoitoa ja kuntoutusta, tekee psykologisia tutkimuksia, kirjoittaa lausuntoja ja lähetteitä sekä antaa psykoterapiaa.

Psykoterapia

Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla. Psykoterapialla hoidetaan tavallisimmin ahdistusta, masennusta, pelkoja sekä ongelmia ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Terapiaa voidaan antaa yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäterapiana. Tavallisimpia psykoterapeuttisia hoitomuotoja ovat psykodynaamiset ja kognitiiviset psykoterapiat, ratkaisukeskeinen terapia ja perheterapiat.

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapeutin vastaanotolla suunnitellaan asiakkaan tai lapsen vanhempien kanssa yhdessä mahdollisimman monipuolinen, iänmukainen ja ravitsemuksellisesti riittävä ruokavalio. Lisäksi mietitään ruokavalion käytännön toteutusta sekä ratkaisuja mahdollisiin syömispulmiin. Tarvittaessa voidaan ruokapäiväkirjan avulla arvioida ruokavalion ravintosisältöä. Puhelinkontaktein tai seurantakäynnein seurataan allergiaruokavalion ja kotikokeilujen toteutumista. Ravitsemusterapeutti ohjaa käytännönläheisesti myös keliakiaruokavalion ja ärtyvän suolen oireyhtymän ruokavaliohoidon toteutuksen.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapialla hoidetaan erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia. Hoitoon hakeutumisen syitä voivat olla mm. erilaiset toiminnalliset häiriöt kuten erektiohäiriö, haluttomuus, sairastumiseen- tai vammautumiseen liittyvät kysymykset, seksuaalinen hyväksikäyttö sekä parisuhdeongelmat.