Etusivu / Laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikka

Laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikka

Dextra Munkkivuoren ja Kampin koko toiminnalle on myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti, ISO 14001 ympäristösertifikaatti, OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti sekä tietoturvallisuuden hallinta¬järjestelmä¬sertifikaatti ISO/ IEC 27001.

 

Dextran laatupolitiikka

Asiakaslähtöinen, tehokas ja vastuullinen toimintatapa takaa laadukkaan palvelun.

Pyrimme toiminnassamme vaikuttavuuteen, edelläkävijyyteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen sekä henkilöstömme hyvinvointiin.

Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon jatkuvan parantamisen, kestävän kehityksen periaatteet sekä voimassa olevat lait ja määräykset.

 

Dextran ympäristöpolitiikka

Dextra kantaa kaikessa toiminnassaan vastuun ympäristöstään. Ympäristövaikutukset huomioidaan osana yhtiön liiketoiminnan kehittämistä.

Olemme selvillä toimintamme ympäristövaikutuksista ja asetamme toiminnallemme ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä sekä tavoitteita. Ympäristöpolitiikkaa ja sen päämääriä ja tavoitteita arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Dextra toimii ympäristön pilaantumista ehkäisevästi lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Tavoitteenamme on

  • minimoida omasta toiminnastamme aiheutuva ympäristökuormitus
  • lisätä työturvallisuutta ja huolehtia terveellisestä työympäristöstä
  • parantaa henkilökuntamme tietoisuutta oman työn ympäristövaikutuksista
  • valita ensisijaisesti yhteistyökumppaneita, jotka hyväksyvät Dextran ympäristöpolitiikan
  • ylläpitää avointa tiedonvälitystä yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten suhteen

  ​

Dextra on savuton lääkärikeskus.

 

Dextran työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Kannamme vastuun henkilöstömme työympäristön turvallisuudesta, työterveydestä, työhyvinvoinnista sekä tietoturvasta.

Työsuojelun ja työterveyshuollon tavoitteena on henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn tukeminen sekä työympäristön turvallisuuteen vaikuttavien vaaratekijöiden varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Edistämme työhyvinvointia ja -turvallisuutta työpaikkaselvityksillä, terveystarkastuksilla sekä toteuttamalla työhyvinvointisuunnitelmaa. Järjestämme lisäksi teemakoulutuksia ja tietoiskuja säännöllisesti. Systemaattiseen toimintatapaamme kuuluvat riskianalyysit, sisäiset auditoinnit sekä tarvittavien korjaustoimenpiteiden tekeminen.

Dextrassa henkilöstön hyvinvointi ja motivointi ovat keskeisiä tavoitteita. Jokaisella dextralaisella on oikeus turvalliseen ja omaa osaamistaan vastaavaan työhön. Jokaista kannustetaan aktiivisuuteen oman työnsä kehittämiseksi. Säännöllisesti pidetyt kehityskeskustelut, Dextran tarjoamat henkilöstöedut (kulttuurisetelit, urheilutapahtumat, henkilökuntayhdistyksen toiminta jne.) sekä työterveyshuolto tukevat työhyvinvointia. Henkilöstöä koulutetaan ja toimintatapojen ohjeistuksessa korostetaan jokaisen vastuuta turvallisen ja toimivan työyhteisön rakentamisessa.